เกี่ยวกับ เรา

About company

เกี่ยวกับ บริษัท คนทำเว็บ ดอท คอม จำกัด

            จากกลุ่มคนทำงานระดับมืออาชีพ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในด้านการทำเว็บไซต์ ได้ร่วมกันก่อตั้งบริษัท คนทำเว็บ ดอท คอม จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 0635561000386 มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ก่อตั้งโดยนายวสันต์ รุ่งสว่าง และนางสาวณัฏฐณิชา รุ่งสว่าง

            บริษัท คนทำเว็บ ดอท คอม จำกัด มีบริการหลากหลายด้าน เช่น บริการรับทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ สื่อโฆษณาออนไลน์ การทำให้เว็บไซต์ติดหน้าแรกในกูเกิ้ล (Google adwords) ทำโฆษณาผ่าน facebook งานวิทยากร งานที่ปรึกษาด้านไอที บริการรับเขียนโปรแกรม พัฒนาระบบสารสนเทศ พัฒนาซอฟต์แวร์ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจ บริษัทเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ

            เรามีความตั้งใจ ใส่ใจรายละเอียดงานเป็นอย่างดี สร้างงานด้วยความสร้างสรรค์เพื่อให้งานโดดเด่นไม่ซ้ำใคร
ออกแบบเว็บไซต์ด้วยความประณีต เพื่อให้งานนั้นออกมาเป็นงานที่ดี ตรงตามความต้องการของลูกค้า
เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพอใจอย่างสูงสุด