งานวิทยากร/งานจัดอบรม

Lecturer / Training

รับเป็นวิทยากรอบรม / รับจัดอบรม / ติวเตอร์

รับเป็นวิทยากร/จัดอบรม ด้านคอมพิวเตอร์ อบรมเขียนเว็บไซต์ อบรมออกแบบเว็บไซต์ อบมรมคอมพิวเตอร์กราฟิก Photoshop illustrator , CSS , HTML , Javascript , NodeJs , AngularJS , Jquery

เป็นวิทยากรและจัดอบรมที่จำนวน 20 คนขึ้นไป


สำหรับติวเตอร์รับที่ 3 คนขึ้นไป


ติดต่อเรา เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม